Ph.D. Students

Name Supervisor Research Email
Wenyan Wu Prof. Qiang Zhou
Jing Wang Prof. Yici Cai j-w16@mails.tsinghua.edu.cn
Haoyi Wang Prof. Qiang Zhou why16@mails.tsinghua.edu.cn
Tong Qiu Prof. Yici Cai cnjsqt@163.com
Jianwang Zhai Prof. Yici Cai zhaijw18@mails.tsinghua.edu.cn

M.S. Students

Name Supervisor Research Email
Yutian Wang Prof. Yici Cai    
Zhuwei Chen Prof. Yici Cai    
Chao Zhang Prof. Yuchun Ma    
Jia Wei Prof. Qiang Zhou

Ph.D. Alumni

Name Supervisor Research Work
Xiaoyi Wang Prof. Xianlong Hong and Prof. Yici Cai    
Shenghua Liu Prof. Xianlong Hong    
Yanni Zhao Prof. Jinian Bian    
Junbo Yu Prof. Jinian Bian and Prof. Qiang Zhou   Yahoo
Hui Dai Prof. Jinian Bian and Prof. Qiang Zhou    
Limin Zhu      
Wentao Sui Prof. Jinian Bian and Prof. Sheqin Dong    
Ou He Prof. Jinian Bian and Prof. Sheqin Dong   IBM
Yaming Tu Prof. Jinian Bian    
Dawei Liu Prof. Jinian Bian and Prof. Qiang Zhou    
Shujun Deng Prof. Jinian Bian    
Biyang Liu      
Changsheng Ying      
Ming Su      
Yifeng Wang      
Tianming Kong      
Jinsong Hou      
Jiangchun Gu      
Haiyun Bao      
Jinsong Bei      
Gang Huang Prof. Xianlong Hong    
Hong Yu      
Shuzhou Fang      
Yi Liu      
Zhaozhi Yang      
Wenting Hou     MTK
Taotao Lu      
Changqi Yang      
Jingyu Xu      
Yuchun Ma Prof. Xianlong Hong and Prof. Sheqin Dong    
Liu Yang      
Wenjian Yu Prof. Zeyi Wang    
Ming Zhu      
Tieqian Zhang      
Qiang Wu      
Hongchuan Wei      
Song Chen      
Jingjing Fu Prof. Xianlong Hong and Prof. Yici Cai    
Yunfeng Wang      
Yongqiang Lv      
Xiren Wang      
Yin Wang      
Haili Wang      
Hailong Yao      
Liu Yang (Female)      
Di Long      
kun Tong      
Changhao Yan     Fudan
Zhuoyuan Li      
Xinjie Wei      
Haixia Yan Prof. Xianlong Hong and Prof. Qiang Zhou    
Jinghong Liang      
Zhipeng Liu Prof. Jinian Bian    
Changxu Du Prof. Xianlong Hong and Prof. Yici Cai    
Yanming Jia Prof. Xianlong Hong and Prof. Yici Cai    
Jin Shi Prof. Yici Cai    
Yibo Wang Prof. Xianlong Hong and Prof. Yici Cai    
Wiexiang Shen Prof. Xianlong Hong and Prof. Yici Cai    
Kang Zhao Prof. Jinian Bian   Intel
Shan Zeng Prof. Zeyi Wang and Prof. Wenjian Yu    
Zhongda Yuan Prof. Jinian Bian High Level zhongda.yuan@gmail.com
Jianlei Yang Prof. Yici Cai Power Grid Analysis yjl09@mails.tsinghua.edu.cn
Kan Wang Prof. Sheqin Dong Thermal 3D TSV wangkan_dlut@qq.com
Zhongdong Qi Prof. Yici Cai Routing ZhongdongQi@gmail.com
Chao Deng Prof. Yici Cai Clock Network Synthesis dengchao880214@163.com
Xiaotao Jia Prof. Yici Cai Routing xiaotao_jia@hotmail.com
Qin Wang Prof. Yici Cai Bio-chips wq199223@163.com
Chenguang Wang Prof. Yici Cai Power Grid Analysis chenguang91@foxmail.com
Xueyan Wang Prof. Qiang Zhou

M.S. Alumni

Name Supervisor Research Now
Quan Zhou Prof. Qiang Zhou    
Chao Zhang Prof. Wenjian Yu    
Kun Ma Prof. Qiang Zhou    
Qingyu Liu Prof. Yuchun Ma    
Yuanyang Zhang Prof. Sheqin Dong    
Fuqi Luo Prof. Qiang Zhou    
Qian Chen Prof. Sheqin Dong    
Ruining He Prof. Jinian Bian    
Chunyu Shi Prof. Qiang Zhou    
Haiqi Wang Prof. Sheqin Dong    
Kuangya Zhai Prof. Wenjian Yu    
Wei Zhao Prof. Yici Cai    
Liu Liu Prof. Qiang Zhou    
Jianchang Ao Prof. Sheqin Dong    
Zuowei Li Prof. Qiang Zhou    
Qiming Tang Prof. Wenjian Yu    
Chang Meng Prof. Yici Cai    
Kang Cheng Prof. Wenjian Yu    
Guoqiang Liang Prof. Jinian Bian    
Feifei Niu Prof. Qiang Zhou    
Fan Yang Prof. Yici Cai    
Qiang Gao Prof. Yici Cai    
Shuzhe Zhou Prof. Qiang Zhou    
Tao Lin Prof. Sheqin Dong    
Zhiqiu Kong Prof. Jinian Bian   Duke University
Bei Yu Prof. Sheqin Dong   UT Austin
Jin Shi Prof. Sheqin Dong    
Yi Diao      
Yueling Wang Prof. Qiang Zhou    
Xu He Prof. Sheqin Dong   Chinese University of Hong Kong
Zhaorong Xiong      
Kangning Zhang      
Min Zhu      
Hao Dai      
Shu Xue      
Hong Jiao      
Hongtao Yu      
Qiang Zhou      
Jingling Xue      
Yuhong Zhang      
Qian Wu      
Weidong Li      
Weili Wang      
Xiaoling Tang      
Jiang'an He      
Li Pan      
Shuyong Guo      
Pujiang Huang      
Chun Xia      
Ruiming Shen      
Yujie Zhu      
Haizhou Cheng      
Xianzhi Quan      
Zhiwei Kang      
Li Jiang      
Yuan Wang      
Yuan Xu      
Bo Yao      
Yanhong Yuan      
Rui Shi      
Wei Li      
Deyan Liu      
Tao Li      
Zhengsheng Xu      
Meng Zhao      
Ruiming Chen      
Yunfeng Wang      
Hanbin Zhou      
Yi Zhou      
Heng Hu      
Binhua Dai      
Jiangbo Nie      
Yang Wang      
Jun Liang      
Yugang Wang      
Xiaobo Guo      
Zhu Pan      
Li Li      
Zhong Yang      
Qi Cai      
Yun Cao      
Yang Xiao      
Jin Chen      
Yijie Zeng      
Yibo Wang      
Ling Zhang      
Di Wang      
Qingliang Luo      
Jianzhou Zhao      
Hang Yin      
Liang Huang      
Hong Liu      
Rong Liu      
Shuyi Zheng      
Yu Hu      
Tao Liu      
Weiwei Zheng      
Jun Yuan      
Wenjun Wang      
Rongjun Mu      
Xin Zhao     Georgia Tech
Jin Shi      
Lei Zhang      
Yang Yang      
Lijuan Luo      
Jiliang Hou      
Ling Yang      
Liang Zhu      
Zhe Zhou      
Minchuan Chen      
Shaojun Wei      
Yawen Niu      
Guilin Liu      
Shaohe Wu      
Jianfeng Huang      
Duo Li      
Bin Liu     UCLA
Yi Zou     UCLA
Mengsheng Zhang      
Sheng Zhou      
Zhe Feng      
Hongjie Bai      
Yaoguang Wei      
Shujun Deng      
Wei Zhang      
Feng Lin      
Lanzhou Zheng      
Fang Gong     UCLA
Le Kang      
Chen Cao      
Jiayi Liu      
Pingqiang Zhou      
Xiaoqing Yang      
Jian Zhang      
Yanfeng Wang      
Shuai Li      
Yun Huang      
Lingyi Zhang     Sougou
Liangpeng Guo     UCB
Wangyang Zhang     CMU
Xing Wei      
Chenqian Jiang      
Renwei Liu      
Xin Li      
Yin Shen     CMU
Changdao Dong     CMU